Välkommen  Att bli fri..

   
   

     

Kunskap utifrån - det föränderliga, inlärda
Vetskap  inifrån - det bestående/eviga, intuitiva

Sidan håller på att skapas. Beräknar att den snart är klar

 

Här i t ex Sverige, har vi inte haft (och fortfarande inte har) möjlighet att naturligt uppmuntras i, utveckla, leva efter, följa, och Alltid, i Alla sammanhang, lita på vårt hjärtas, och vår djupa inre visdoms röst.

Utan vi tror, och har behövt bli övertygade om, att intellektet och den traditionella vetenskapen - och inte i första hand de Sköna känslorna och intuitionen - ska/bör leda oss.


Vi är ju också vana vid att det (bara) Är så, att man behöver utgå från ett visst synsätt, gällande t ex våra kroppar och psyken: lindring, förändring, botande.. att detta bäst sker enligt
de invanda tankesätten, utgångspunkterna och normerna.
Även om de inte leder till fullständig läkning och befrielse (i meningen att det aldrig kommer tillbaka).
Ibland leder det knappt ens till bättring överhuvudtaget, utan t o m kanske till försämring, och till att man avslutar, för att man inte vet och förstår Varför det inte blev bra.
Inte vet Hur man kommer vidare, och att alla svaren går att söka inombords!

Så man fortsätter från ung samma utgångsläge och tankesätt, och utifrån det provar man olika teorier och behandlingar, ja, för att inte tala om alla mediciner som så många behöver använda, och bli beroende av..

                               *


Vi kommer att prata/jobba utifrån det sätt, den utgångspunkt.. och med de ord och begrepp.. som känns naturligast för dig!

Allt som är ovant nu, dröjer inte länge förrän det blir fullständigt självklart och enkelt.

-----

För att man verkligen ska kunna uppfatta, och tolka i känslornas, tankarnas och kroppsreaktionernas förvillande, förvirrande, snåriga, dimmiga, subtila bråkdelen-av-sekund-förnimmelse och lager-på-lager-djungel, behöver man som hjälpare/vägledare fullständigt vara i direktkontakt med sin djupa källa.. sitt Äkta Sanna jag - den man Verkligen är.. hela tiden.

Man behöver själv ha gått igenom mycket stora djupgående processer och/eller upplevt/mött i traditionella termar "överjordiska" starka, klargörande händelser, insikter, mm, för att kunna vara det stabila genuina lugnet, glasklarheten och fulla tilliten.
Eller fötts in i livet med en alldeles naturlig och kristalllar vetskap, där ingenting förvirrar och förvillar ens intuition och skärpa.

Har man inte det, så agerar och reagerar man inte utifrån sitt "Sanna Riktiga jag", (den som är/har all djup vetskap och vishet, och kan vägleda till den fullständiga befrielsen från stress, sjukdomar, osäkerhet mm).. och då påverkar och förvirrar det automatiskt processen.

Resultatet blir då i stället att man som terapeut omedvetet leder in både sig själv, och sin kund/klient/patient på fördröjnings- el t o m rena "villovägar".. vägar som inte leder fram till friheten.

Så långt som man som hjälpare själv har kommit på sin egen personliga befrielse- och klarhetsväg.. så långt kan man också hjälpa och vägleda den hjälpsökande.

                              
*