Välkommen  Att bli fri..

   
   

     

Gäller ALLA sorters beroende, diagnoser, syndrom, symptom..                                                                            ja, vad du än fått höra att du har, eller känner du är fast i

 

Oavsett vad ditt problem än är, vilken diagnos du fått, symptom, beroende el tvång du har, kommer du att bli hjälpt.. bara du riktigt mycket önskar och innerligt vill det.

Det är Allt som behövs.. att du verkligen verkligen Önskar och Vill det, resten hjälper och vägleder jag dig med!

Jag ser Hela tiden, med omtänksamhet, den du är, under allt det rädda, arga, sjuka, hopplösa, förtvivlade, hemska, skuldtyngda, stressade, skamfyllda, annorlunda.. el kanske bara lite förvirrade och stundtals osäkra.. ja, vad du än känner och upplever..

och lotsar dig fram till starka, trygga, friska, lyckliga dig själv.

                        *

Jag ser och indelar inte människor i de nu så vanliga termerna: utbrändhet, fobier, tvångssyndrom, panikångest, depression, ätstörningar, fibromyalgi, sexmissbruk m fl, m fl..

Och inte heller efter läkares/psykiatrikers diagnoser,        eftersom de utgångspunkter diagnoserna grundar sig på, ytterst sällan handlar om den egentliga grundorsaken.

Om fokus inriktas på de traditionella indelningarna och diagnoserna, kommer man aldrig fram till grundorsaken!!
Vilket bara leder till att det kommer att yttra sig på något annat sätt i stället.

Vill du få bli fullständigt fri och frisk, behöver du gå till kärnan av vad ditt problem handlar om!

Oavsett om det handlar om alkoholism, panikångest, reumatism el schizofreni, så är det ju grundorsaken som är det viktiga att komma till.

Det är ocksa så spännande och fascinerande, att även fysiska symptom och sjukdomar går att läka, via vår egen självläkande process som samtalen öppnar upp, och banar väg för.
Skulle du behöva någon form av kroppsbehandling t ex djupöppnande massage el likn, kommer din själ/du själv att vägleda dig fram till det när det i så fall är dags.
Förklaringen
på varför du har dina problem och sjukdomar.. och läkningen.. finns helt och hållet inom dig själv.

Och det blir såå befriande.. och så friskt och enkelt och energifyllt, att slippa alla kategoriseringar, vilket du tydligt kommer att märka. 

                                           *

Varmt Välkommen att titta runt här på sidorna.. och känna in i lugn och ro.. och ta kontakt med mig om det känns att du vill det.

Ylva

 

 

Det omedvetna är det starkast styrande inom oss.
Först när man blir medveten/det blir medvetet, kan man bli riktigt fri.