Välkommen  Att bli fri..

   
   

     

Foster- och bebistiden

 

Sidan är under uppbyggnad, men är snart färdig

 

Som foster och nyfödda är vi extremt inkännande, och uppfattar Alla känsloyttringar i vår mamma, och förstår vad de handlar om. Det är vår naturliga förmåga - total lyhördhet och intuitiv vetskap.
Minsta lilla subtila reaktion hos henne - och vi uppfattar, och formar oss efter den i ren kärlek, omtanke.. och överlevnad.

Känner mamma stress, ilska, osäkerhet mm under graviditeten och första bebistiden (och vilken mamma gör inte det.. i olika utsträckning), så håller vi automatiskt tillbaka vårt eget naturliga känslotillstånd som är ren livsglädje och avslappning, och formar oss i stället efter hennes. Formar oss efter de signaler hon omedvetet och/eller medvetet utstrålar.

Hon uttrycker kanske inte det med ord, och de flesta gånger är hon inte medveten om att hon sänder ut det till sitt barn, eftersom hon sänder ut det via sina djupt liggande, undanträngda känslor.. känslor som handlar om att hon kanske tex är livrädd för att ta ansvar för en liten människa.. och egentligen själv har ett behov av att få bli sedd och älskad .. och bara få vara.